Wiadomości i wydarzenia

GWF ernennt Markus Neuhaus zum Geschäftsführer für das internationale Geschäft

Das Familienunternehmen GWF mit Hauptsitz in Luzern ernennt zum 1. Januar 2022 Markus Neuhaus
zum Geschäftsführer für das internationale Geschäft. Damit ergänzt Neuhaus die vierköpfige Geschäftsführung, die bereits seit mehreren Jahren erfolgreich zusammenarbeitet.

Das Unternehmen GWF, das im Schweizer Markt als Hersteller und Systemintegrator für die Messung von Wasser, Abwasser, Strom, Gas und Wärme erfolgreich ist, konnte in den letzten Jahren auch international wachsen. Ausserhalb der Schweiz ist das Unternehmen insbesondere im Wasser- und Abwasserbereich aktiv und beliefert Versorger, Industrieunternehmen und Systemintegratoren mit Messgeräten und massgeschneiderten Lösungen.

«Ich freue mich, die Erfolgsgeschichte von GWF im internationalen Geschäft weiterzuschreiben. Wir haben ein ausgezeichnetes Team und richtungsweisende Technologien für die wichtigste Ressource der Welt.», sagt der 44-jährige Neuhaus, der seit vier Jahren bei GWF tätig ist und zuvor umfassende Erfahrung bei Messgeräteherstellern und auf der Versorgerseite sammeln konnte.

«Wir freuen uns, mit Markus einen Branchenexperten für die Weiterentwicklung unseres internationalen Geschäfts gewonnen zu haben und dass wir die Rolle intern besetzen konnten.», sagt Harald Tiemann, der die Internationalisierung der GWF über die letzten 10 Jahre mitgeprägt hat und nun, nach seinem Ausscheiden
aus dem operativen Geschäft, dem Unternehmen als Verwaltungsrat verbunden bleibt. «Wir sind aufgrund unserer Investitionen der vergangenen Jahre sehr optimistisch für die weitere Geschäftsentwicklung in unserem Heimatmarkt Schweiz und ausgewählten internationalen Märkten. Markus Neuhaus wird mit seinem Team einen wesentlichen Beitrag zu unserem zukünftigen Erfolg leisten und ich freue mich sehr auf die intensivierte Zusammenarbeit mit Markus.», sagt Florian Strasser, VRP und Sprecher der Geschäftsführung, der das internationale Geschäft zuvor verantwortet hat.

Freundliche Grüsse

GWF MessSysteme AG

Informacja na temat obecnej sytuacji pandemicznej

Szanowni Klienci i Partnerzy,
ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa (COVID-19) na skalę ogólnoświatową w GWF powołano grupę zadaniową wdrażającą w naszych zakładach poprzez wewnętrzne działania zalecenia Federalnego Urzędu Zdrowia Publicznego, na bieżąco je weryfikującą i dostosowującą do zmieniającej się sytuacji. Ponadto podjęto kroki w celu zabezpieczenia ciągłości produkcji, logistyki, usług oraz dostępności do kontaktu.
Państwa stałe osoby kontaktowe są dostępne jak zwykle pod ich osobistymi numerami telefonów i adresami e-mail. Jesteśmy również dostępni w formule wideokonferencji.
Obecnie jesteśmy w stanie w pełni realizować zamówienia, a także podjęliśmy działania pozwalające utrzymać naszą zdolność do wykonywania dostaw nawet w przypadku pogorszenia się sytuacji w nadchodzących miesiącach. W przypadku opóźnień w realizacji poszczególnych zamówień poinformujemy Państwa o tym w przejrzysty sposób i jednocześnie prosimy Państwa o zapobiegliwe planowanie zapotrzebowania na produkty i usługi oraz informowanie nas o nim.
Na zakończenie tej wiadomości chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować. Jako nasi klienci i partnerzy stawiacie Państwo na bezpieczne i czyste dostarczanie energii, wody i ciepła. W takich czasach jak dzisiejsze pamiętamy, jak ważne są dobrze działająca infrastruktura służąca zasilaniu w media komunalne i instalacje wewnątrz budynków. Dzięki swojej pracy wnosicie Państwo znaczący wkład w przezwyciężenie tego kryzysu. Dziękujemy.
Z poważaniem,
Urs Imholz, MD GWF Schweiz    Florian Strasser, VRP & MD GWF International

Pomiar skutków lockdown’u spowodowanych przez Covid-19

Pomiar skutków lockdown’u spowodowanych przez Covid-19
Dystans społeczny nie powstrzymuje nas przed robieniem tego, co kochamy. W tym przykładzie mierzymy ilość ścieków w celu oceny wpływu lockdown’u na infrastrukturę kanalizacyjną. Wyniki są wykorzystywane do oceny jakości i rozmiaru infrastruktury oraz do podjęcia decyzji o ewentualnych jej dostosowaniach. Nasze urządzenie Q-Eye PSC Portable jest łatwy w użyciu i dostarcza natychmiastowo dane o wysokiej precyzji. Więcej informacji można znaleźć tutaj. hier.

Urządzenie GWF do pobierania próbek

Wykrywanie COVID-19 w ściekach może służyć do wczesnego wskazywania zakażonych obszarów. Nowa aplikacja MyGWF digitalizuje zbieranie i analizę próbek terenowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i laboratoriów. Kryzys Covid-19 uwypuklił potrzebę przeprowadzania wielkoskalowych badań na całym świecie. Ich przeprowadzenie wymaga nowych narzędzi lub skutecznego i wydajnego gromadenia, śledzenia i analizy danych zbieranych na zasadzie próbek losowych. Dotyczy to szczególnie gospodarki wodno-ściekowej. Nowa aplikacja MyGWF wspiera proces pobierania próbek i łączy dane z analizy wody lub ścieków z innymi danymi referencyjnymi, takimi jak dane geolokalizacyjne, w celu śledzenia obszarów o wysokim wskaźniku infekcji i identyfikowania trendów w rozprzestrzenianiu się wirusów lub skażeń w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych. Dla naukowców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych aplikacja jest bezpłatna, tak aby wesprzeć ich ciężką pracę związaną z kryzysem koronawirusa. Dalsze informacje o naszych produktach cyfrowych i nowym urządzeniu firmy GWF do pobierania próbek można uzyskać wysyłając mail pod adres:

Udana certyfikacja MID (MI-001) i OIML R49 dla sonico® EDGE

Firma GWF zakończyła z sukcesem ubieganie się o certyfikaty MID (MI-001) i OIML R49 dla rewolucyjnego urządzenia Sonico® EDGE wyposażonego w opatentowaną technologię 4D. Zgodność z MID stanowi potwierdzenie najwyższej klasy właściwości pomiarowych urządzenia R1000 we wszystkich położeniach montażowych i przy rzeczywistych klasach odporności na zaburzenia przepływu U0/D0 dla średnic nominalnych DN50 – DN150. Wodomierz ultradźwiękowy wykorzystuje technologię pomiaru ciała stałego bez pogorszenia dokładności w czasie. W połączeniu z solidną konstrukcją licznika bez konieczności stosowania prostowania przepływu ani wnęki urządzenie Sonico® jest skonstruowane w taki sposób, aby wytrzymało trudne warunki eksploatacji i zapewniło trwałą i powtarzalną dokładność przez cały okres eksploatacji licznika. Sprawia to, że Sonico® idealnie nadaje się do użytku w punktach pomiarowych wymagających wysokiej dokładności, np. jako urządzenia zbiorcze, u dużych użytkowników komercyjnych, w zakładach przemysłowych i zastosowaniach rolniczych.

Dowiedz się więcej na naszej stronie internetowej. Strona internetowa.

GWF MessSysteme AG prezentuje nowości na 10. edycji targów aqua pro gaz

„5–7 lutego 2020 r. w Centrum Targowym Espace Gruyère w Bulle (Francja)

Tak jak już było to widoczne podczas międzynarodowych targów, produkty służące odpowiedzialnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych, co ma związek ze wzrostem liczby ludności, urbanizacją i zmianami klimatycznymi, znajdują się w centrum naszego zainteresowania. Nasza godna zaufania technologia GWFcoder® do zastosowań związanych z wodą i gazem jest nadal gwarancją sukcesu w zakresie precyzyjnych pomiarów zużycia i pozyskiwania danych granularnych. W ubiegłym roku firma GWF wprowadziła na rynek szeroką gamę ultradźwiękowych urządzeń pomiarowych opartych na własnej opatentowanej technologii GWF 4D®. Te wysokiej jakości produkty dostarczają wiarygodnych danych dotyczących ścieków, energii wodnej, nawadniania, hydrologii i zasilania w wodę.

Oczywiście mamy też nowości z obszaru gazownictwa. Będąc dostawcą instalacji, których zadaniem jest wypracowywanie całościowych rozwiązań i ich realizacja aż po odbiór końcowy, staramy się stosować najnowocześniejsze produkty. Na tych targach prezentujemy Państwu niektóre produkty.

Do najróżniejszych celów optymalizacji cykli eksploatacyjnych oferujemy Państwu infrastrukturę danych pomiarowych i technologię przetwarzania danych

Z niecierpliwością czekamy, aby móc powitać Państwa na naszym stoisku i przekonać do nowych rozwiązań.

Szczegółowe informacje o targach można znaleźć pod adresem: https://www.aquaprogaz.ch/de/

W jaki sposób zapewniamy naszym klientom zgodność „myGWF” z RODO i ISO27001

Wraz z wejściem w życie RODO w maju 2018 r. na wszystkie firmy, które mają do czynienia z danymi, nałożono wiele wymagań. Dla unijnego rynku dostaw mediów komunalnych oznacza to, że całość komunikacji z licznikami musi być szyfrowana, a każdy licznik musi mieć indywidualny klucz.

Firma GWF MessSysteme AG pragnie zaoferować partnerom i klientom wartość dodaną właśnie w tej kwestii. W tym celu wdrożyliśmy naszą specjalnie zaprojektowaną platformę „myGWF”. Wszelka obsługa kluczy radiowych jest w pełni zautomatyzowana i całkowicie odłączona od FTP/SFTP/FTPS oraz poczty e-mail.

Zalety platformy „myGWF

Wierzymy, że postęp technologiczny uratuje naszą planetę. Możecie Państwo spotkać się z nami na targach EUW w Paryżu i przedyskutować tę kwestię.

„Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych w kontekście wzrostu liczby ludności, urbanizacji i zmian klimatycznych są najpilniejszymi wyzwaniami naszych czasów. Generowanie wiarygodnych danych pomiarowych ma fundamentalne znaczenie dla uzyskania ważnych informacji poznawczych ukierunkowanych na podjęcie działań kształtujących naszą przyszłość.

Dzięki naszej otwartej i godnej zaufania technologii GWFcoder® przeznaczonej do zastosowań w zakresie instalacji wodnych i gazowych firma GWF nadal przyczynia się do rozwoju technologii w zakresie dokładności pomiarów i pozyskiwania danych granularnych. W 2018 roku firma GWF wprowadziła na rynek szeroką gamę ultradźwiękowych urządzeń pomiarowych opartych na własnej opatentowanej technologii GWF 4D®. Te wysokiej jakości produkty dostarczają wiarygodnych danych dotyczących ścieków, energii wodnej, nawadniania, hydrologii i zaopatrzenia w wodę.

PRZEDYSKUTUJMY WSPÓLNIE, JAK MOŻEMY WYKORZYSTAĆ TECHNOLOGIE FIRMY GWF I NASZĄ WSPÓŁPRACĘ DLA ULEPSZENIA ŚWIATA.

Niezależnie od tego, czy Państwa celem jest niezawodne generowanie danych, zmniejszenie utraty przychodów z tytułu zużycia wody, optymalizacja sieci dystrybucyjnych, wykrywanie strat lub wycieków wody, integracja danych z sieciami Smart City czy optymalizacja cykli eksploatacyjnych, dysponujemy infrastrukturą danych i technologią przetwarzania danych stosownymi do tychże Państwa potrzeb.

Powitamy Państwa z przyjemnością na naszym stoisku, tak aby móc wspólnie odkrywać nowe możliwości i uczcić nasz wspólny sukces klasycznym akcentem szwajcarskiej gościnności.

Nieodpłatny wstęp uzyskacie Państwo rejestrując się tutaj:
https://l.feathr.co/euw-pge-2019—guest-gwf

Rozpoczęło się wdrażanie inteligentnego opomiarowania Smart Meter w Luksemburgu

GWF MESSSYSTEME AG DOSTARCZA WODOMIERZE Z PRZEWODOWYM I BEZPRZEWODOWYM PRZESYŁEM DANYCH M-BUS DO WYKORZYSTANIA W OGÓLNOKRAJOWEJ SIECI INFORMATYCZNEJ LUXMETERING.

Od końca 2011 roku miasto Dudelange uczestniczy jako luksemburski dostawca gazu (Operator Systemu Dystrybucyjnego / OSD) w projekcie mającym na celu utworzenie ogólnokrajowego systemu inteligentnego opomiarowania Smart Metering dla gazu i energii elektrycznej z możliwością rozbudowy systemu o wodomierze i ciepłomierze. Projekt ten jest prowadzony przez grupę zainteresowanych gospodarczo podmiotów o nazwie Luxmetering odpowiedzialną za wszelkie kwestie związane z inteligentnym systemem opomiarowania Smart Metering. Obejmuje to zakup, montaż i eksploatację centralnego systemu odczytu i sterowania danych z liczników, a także koordynację zakupu wszystkich niezbędnych składników systemu, takich jak inteligentne liczniki energii elektrycznej, gazu i wody.

Zaproszenie do składania ofert składa się z dwóch części. Lot 1 obejmuje inteligentne wodomierze z przewodową komunikacją M-Bus, a Lot 2 obejmuje odpowiednie wodomierze z bezprzewodową magistralą M-Bus, tj. radiowym przesyłem danych. Liczniki te muszą być wyposażone w komunikację dwukierunkową i w pełni zgodne z ogólnokrajowym systemem opomiarowania Smart Metering użytkowanym przez Luxmetering oraz luksemburskimi operatorami sieci elektroenergetycznej i gazowej.
Przewodowe i bezprzewodowe rozwiązanie M-Bus jest uzupełnione o najnowocześniejsze standardy w zakresie bezpieczeństwa danych.

Umowy z Ville de Dudelange – „gminą pilotażową” – zostały podpisane już w 2016 r. w ramach wygranego przetargu UE, a rozwój produktu ruszył natychmiast po tym fakcie. Faza wdrożeniowa została przeprowadzona z udziałem wielu stron przyczyniających się do maksymalnego bezpieczeństwa danych i optymalizacji przepływu informacji.
Liczniki energii elektrycznej i bramy sieciowe zostały już zainstalowane w terenie. Obecnie rozpoczyna się montaż liczników gazu i wody.

Kolejne zakłady wodociągowe przyłączą się do inicjatywy miasta Dudelange i również będą korzystać z inteligentnych wodomierzy. Na ten okres konsorcjum planuje udział w projekcie 20-30 OSD obejmujący łącznie ponad 100 000 liczników firmy GWF do wody użytkowej (MTKcoder® MP) oraz ponad sto wodomierzy dużych w fazie uruchomienia. Inteligentny system opomiarowania Smart Metering jest obecnie prezentowany szerszemu gronu OSD, którzy są w podobny sposób zainteresowani zastosowaniem modelu inteligentnego gromadzenia danych licznikowych do zaspokojenia potrzeb.

Firma GWF jest dobrze przygotowana do kolejnych projektów inteligentnego opomiarowania (Smart Meter) w Europie i poza nią. Mając na uwadze dynamikę wymagań rynkowych dotyczącą infrastruktury Smart Metering, firma GWF zainwestowała w integralną i bezpieczną wymianę danych, uwzględniając tym samym zmieniające się wymagania.

GWF srebrnym partnerem 1. Konferencji IoT

IOT – OD MODY DO RZECZYWISTOŚCI
Konferencja IoT organizowana przez asut, Kursaal Bern, 2. kwietnia 2019 r.

Internet rzeczy (IoT, internet of things) łączy coraz więcej urządzeń, pojazdów budynków i składników infrastruktury. W ciągu zaledwie dwóch lat w Szwajcarii będzie działać od 50 do 200 milionów „rzeczy” połączonych w sieć, tworząc wartość dodaną dla gospodarki, klientów i społeczeństwa. Pod nazwą „IoT – od mody do rzeczywistości” prezesi wiodących przedsiębiorstw, eksperci i praktycy pokazują, jakich trendów, zmian i efektów można się spodziewać po IoT.

DALSZE INFORMACJE ORAZ FORMULARZ REJESTRACYJNY MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ ASUT.
a href=”https://events.asut.ch/event.php?vnr=3a-10a” target=”_blank” rel=”noopener”>STRONA INTERNETOWA ASUT.

 

GWF na European Utility Week w Wiedniu

W dniach 6-8 listopada 2018 r. w Centrum wystawienniczo-kongresowym Targów Wiedeńskich odbył się European Utility Week (Europejski Tydzień Mediów Komunalnych). Po raz kolejny pozwolił on na spotkanie dostawców, dystrybutorów, producentów i klientów.

Firma GWF zaprezentowała się na własnym stoisku pod kierownictwem międzynarodowego zespołu sprzedaży, który przeprowadził liczne rozmowy z klientami, partnerami i zainteresowanymi. Szczególną uwagę poświęcono nowości GWF – technologii 4D. Na specjalnie zbudowanym stanowisku testowym wyposażonym w sonico® EDGE DN50 odwiedzający mogli przekonać się o wyjątkowych możliwościach tej technologii. Na miejscu można było również obejrzeć osiem modeli w różnych rozmiarach aż do DN300 z serii sonico® EDGE i VANTAGE.

Więcej informacji na temat technologii 4-D firmy GWF można znaleźć tutaj. tutaj.

Ponadto firma GWF zaprezentowała nowe portfolio produktów doakustycznego pomiaru przepływu w dużych rurociągach i kanałach otwartych (Acoustic Flow Measurement AFM). Ogromne wrażenie robiło ważące 187 kg urządzenie ReVision DN500 wyposażone w 20 czujników umożliwiających 10 poziomów pomiaru w przekroju rury w celu uzyskania jak najdokładniejszych wartości przepływu.

Przypadającą na 2019 r. 120. rocznicę istnienia firmy GWF celebrowano przy kontuarze baru. Nasi goście mogli delektować się tutaj szwajcarskimi produktami najwyższej jakości.

Zapraszamy do zapoznania się z impresjami z naszego stoiska o powierzchni 63 m2, z którego 4 stron przedstawiono różne tematy.

GWF rozrasta się w obszarze GAZU

GWF MessSysteme AG poszerza asortyment produktów i swoje kompetencje. Nowością w naszym portfolio jest oferta Honeywell Gas Technologies obejmującą regulatory wysokiego ciśnienia. Podsumowanie ( (do pobrania w formacie PDF))
zawiera więcej informacji o produktach i technikach ich zastosowania.

Zadzwoń do nas w sprawie zapytań lub uzyskania dalszych informacji. Czekamy na kontakt z Twojej strony.

Twój zespół GWF Gas

Strona internetowa GWF z nowym wyglądem

Z przyjemnością prezentujemy Państwu naszą nowo zaprojektowaną stronę internetową. Została dostosowana do najnowszych warunków technicznych i jest teraz czytelna dla wszystkich urządzeń. Zawartość również uległa częściowej zmianie, ponieważ zachowania użytkowników podczas przeglądania różnią się zależnie od urządzeń. Jeśli nie możesz znaleźć informacji, zadzwoń, chętnie pomożemy. Miłego przeglądania strony internetowej GWF MessSysteme AG w Lucernie.

Uwaga: Jeśli masz jakieś sugestie na przyszłość, nie wahaj się i prześlij nam swoją opinię. Będziemy się cieszyć z otrzymania Twoich próśb i sugestii i postaramy się je uwzględnić na stronie internetowej. Dlatego, że strona internetowa powinna żyć i rozwijać się. Możesz skontaktować się z działem marketingu lub dowolną znaną osobą do kontaktu. Dziękujemy za pomoc!

GWF poszerza portfolio produktów i technologii o akustyczny pomiar przepływu

W kwietniu 2018 roku firma GWF przejęła portfolio produktów spółki HydroVision GmbH i w ten sposób oferuje obecnie własnej produkcji akustyczny pomiar przepływu w obszarach hydrologii, energetyki wodnej, ścieków, wodociągów i przemysłu.

Broszura DE, katalog produktów EN i informacja dla mediów znajdują się tutaj.

Broszura DE, Katalog produktów EN und Komunikat prasowy finden Sie hier.

Od teraz jesteśmy obecni w katalogu IGH DataExpert®!

Uzyskuj ujednolicone dane podstawowe w zakresie instalacji wewnętrznych budynków przystosowane do automatycznego przetwarzania.
Dalsze informacje znajdziesz pod tym łączem.
Łącze.

GWF MessSysteme AG integruje działalność firmy e-lynx AG w zakresie sprzętu i systemów

„Wraz z naszą spółką zależną e-lynx AG zbudowaliśmy w ciągu 3,5 roku cały proces Meter-to-Cash [od licznika do pieniądza], począwszy od licznika aż do portalu usług energetycznych i doprowadziliśmy go do stanu umożliwiającego wprowadzenie na rynek. W tym czasie mogliśmy wspólnie z naszymi klientami zrealizować z sukcesem szereg projektów, a teraz chcielibyśmy jeszcze lepiej przygotować się na nadchodzące wyzwania korzystając ze zbliżających się projektów Smart-Meter-Roll-Out (wdrażanie inteligentnego opomiarowania). Z tej przyczyny firma macierzysta GWF MessSysteme AG przejmie od e-lynx ze skutkiem natychmiastowym działalność w zakresie produktów i systemów i tym samym stanie się dostawcą liczników i systemów Iskraemeco w Szwajcarii. Opracowane rozwiązania w zakresie usług dla energetyki i opomiarowania firma E-lynx AG sprzeda szwajcarskiemu oferentowi. Dzięki strukturze GWF MessSysteme AG będziemy mogli wspierać Państwa w realizacji projektów Smart Meter w sposób jeszcze bardziej skoncentrowany i ze zwiększoną wydajnością.

Z poważaniem
GWF MessSysteme AG

Urs Imholz Roland Schwarzentruber
Dyrektor zarządzający GWF Schweiz Kierownik ds. kluczowych klientów”

Dostęp do MEx Mobile Exchange

W przyszłości dostęp do portalu klienta MEx Mobile Exchange zostanie na stałe skonfigurowany pod zakładką „Wsparcie” jako ostatnia pozycja na liście nawigacyjnej.

Możesz zalogować się także bezpośrednio, korzystając z poniższego łącza: Łącze

Porada: W celu rozpoczęcia skonfiguruj bezpośrednie łącze w swojej przeglądarce (Google Chrome, Explorer, Firefox, Safari). Możesz również zapisać swoją nazwę użytkownika i hasło, aby logować się jeszcze szybciej i łatwiej.

GWF Logo