Smart w zasilaniu w media komunalne.

Firma GWF MessSysteme AG oferuje swoim klientom z branży zasilania w media komunalne – gaz, wodę, energię elektryczną i ciepło przesyłane na odległość – rozwiązania systemowe wyznaczające trendy służące do odczytu, komunikacji i zarządzania danymi pomiarowymi..

Nasze produkty i systemy spełniają najwyższe wymagania w zakresie jakości, trwałości, bezpieczeństwa oraz dokładności pomiarów. Dzięki opatentowanej i stosowanej na całym świecie technologii GWFcoder® wyznaczamy naszymi urządzeniami pomiarowymi standardy dla przyszłych koncepcji Smart Metering. Ponadto oferujemy szeroki zakres usług obejmujący obok szkoleń i wsparcia także wzorcowanie i rewizje.

USŁUGI

Usługi od A do Z.

Firma GWF jest liderem w dziedzinie inteligentnych systemów pomiarowych (Smart Metering) wody, gazu, energii elektrycznej i ciepła. Nasi doświadczeni pracownicy cenią sobie najwyższą jakość. Twierdzenie to uwidacznia się we wszystkich naszych usługach – od zindywidualizowanego doradztwa poprzez wdrażanie systemu pomiarowego aż po wsparcie.
Kompleksowo wspieramy naszych klientów w budowie systemu, szkoleniach, odczytach, przetwarzaniu i analizach oraz finansowaniu. Firma GWF wypożycza również urządzenia pomiarowe i składniki systemu niezbędne do mobilnego odczytu i przechowywania danych. Ponadto nasz dział obsługi klienta jest do dyspozycji w kwestiach doradztwa, rozruchu, rewizji, wymiany urządzeń, odbioru i ponownego wzorcowania urządzeń.

Doradztwo jako usługa realizowana centralnie

Doradztwo i wsparcie są główną częścią składową naszego szerokiego zakresu usług. Pracownicy wsparcia technicznego pomagają naszym klientom przy wszystkich złożonych pytaniach dotyczących urządzeń pomiarowych i związanej z nimi inżynierii systemów, a także odnoszących się do odczytu, przetwarzania i analizy danych pomiarowych.

Formularz kontaktowy

Wsparcie techniczne

Zadzwoń do nas:
Tel. +41 41 319 52 00

Napisz e-mail:

Komplexe Systeme

Montaż i rozruch

Technicy serwisowi z działu obsługi klienta oraz nasi eksperci branżowi z technicznego działu sprzedaży wykonują dla naszych klientów montaż i rozruch kompleksowych rozwiązań systemowych w zakresie dostaw wody, gazu, energii elektrycznej i ciepła.

DO POBRANIA
Smart Metering Rollout

Smart Metering - całościowe kierowanie projektami

W przypadku wdrażania koncepcji inteligentnego opomiarowania (Smart Metering Rollout) firma GWF przejmuje całościowe zarządzanie projektami. Wspieramy naszych klientów od pomysłu poprzez projekt i jego realizację aż do końcowego odbioru instalacji. Firma GWF dostarcza części składowe systemu włącznie z systemem Head End. Włączając w to partnerów systemu zakres usług obejmuje również integrację systemu inteligentnego opomiarowania z całym systemem MDM (zarządzania urządzeniami mobilnymi).

Automatisierung

Kompleksowe zarządzanie danymi

Niezależnie od tego, czy chodzi o mobilny zdalny odczyt liczników, czy systemy Smart City – urządzenia pomiarowe firmy GWF i części składowe systemu są wydaKompleksowe zarządzanie danymijne w eksploatacji i łatwe do integracji z otaczającymi systemami. Obok doradztwa zakres oferowanych przez nas usług obejmuje również odczyt, przetwarzanie i analizę danych.

KALIBRACJA I WZORCOWANIE

Oficjalnie uznane laboratorium

Firma GWF jest akredytowanym i oficjalnie uznanym laboratorium wzorcującym w zakresie liczników gazu, wody i ciepła zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025.

Przyrządy pomiarowe używane do transakcji rozliczeniowych muszą spełniać prawne wymogi dopuszczenia. Dla nowych liczników firma GWF MessSysteme AG przeprowadza ocenę zgodności w oparciu o Dyrektywę MID (o przyrządach pomiarowych). Liczniki gazu, wody i ciepła mogą zostać ponownie poddane wzorcowaniu w GWF po upływie ważności okresu poprzedniego wzorcowania. Często wymagane są również dowody na dokładność pomiaru urządzeń pomiarowych. W takim przypadku firma GWF oferuje taką możliwość w postaci wykonania pomiarów zgodnych z akredytacją ze wskazaniem dokładnego wyniku pomiaru. W razie potrzeby można wtedy ustawić także dokładność pomiaru.

Firma GWF zapewnia najlepsze warunki do prostych badań, akredytowanych pomiarów kalibracyjnych i wzorcowania wtórnego przyrządów pomiarowych w zakresie:

 1. Wodomierzy do zimnej wody
 2. Wodomierzy do ciepłej wody i przetworników przepływu (wodomierzy statycznych i dynamicznych, a także wodomierzy o dużych średnicach)
 3. Przeliczników z czujnikami pomiaru temperatury (elementów liczników ciepła)
 4. Gazomierzy i przeliczników przepływu
 5. Wszystkich produkty z własnego asortymentu i prawie wszystkich marek
REWIZJE

Rewizje urządzeń pomiarowych

Firma GWF wykonuje również rewizje urządzeń pomiarowych, które mogą być przeprowadzane indywidualnie.

DOSTAWA I ODBIÓR

Sprawdzony „Tour de Suisse”

„Używamy własnego transportu do wymiany urządzeń, dostaw urządzeń zastępczych i nowych dostaw do naszych klientów. Żadna droga nie jest dla nas za daleka ani zbyt stroma! Chcielibyśmy, abyś docenił zalety naszej usługi dostawy i odbioru. Skorzystaj z tej atrakcyjnej usługi.

Krótką przerwę robimy sobie tylko na okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Ale już od pierwszego tygodnia stycznia znów pełni werwy jesteśmy w trasie.”

WYNAJEM

Urządzenia pomiarowe i inżynieria systemów

W celu czasowego wykorzystania urządzeń pomiarowych i inżynierii systemów firma GWF wynajmuje produkty na czas określony. Nasz dział sprzedaży chętnie udzieli informacji na temat różnych ofert wynajmu lub wynajmu połączonego z zakupem.

GAZ

Gaz jako ważny nośnik energii.

W całym miksie energetycznym gaz jest ważnym nośnikiem energii. Dzięki produktom firmy Honeywell (dawniej Elster-Instromet) firma GWF jest doskonale przygotowana, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Oferujemy naszym klientom najnowocześniejsze technologie pomiarów i sterowania, a także zaawansowaną technologię komunikacyjną do gromadzenia i analizy danych.

DO POBRANIA
BUDOWA INSTALACJI GAZOWYCH / HURTOWE I PRZEMYSŁOWE / GOSPODARSTWA DOMOWE I FIRMY

Pełna oferta usług

Firma GWF oferuje asortyment dokładnie dopasowany do potrzeb pomiarów w instalacjach oraz sterowania. Jako dostawca kompleksowych rozwiązań opiekujemy się Twoim projektem od fazy projektowania aż do jego pomyślnego zakończenia. Odnosisz korzyści z elastycznego serwisu i pełnej oferty usług.

DO POBRANIA
GAZOMIERZE

Dla gospodarstw domowych, przemysłu i zasilania w media komunalne

Firma GWF oferuje szeroką gamę liczników gazu. Asortyment obejmuje w całości obszary gospodarstwa domowego, przemysłu i zasilania w media komunalne. Obejmuje on również przepływomierze, wolumetryczne i ultradźwiękowe liczniki gazu, spełniające najwyższe wymagania odnośnie do bezpieczeństwa i jakości.

Dalsze szczegółowe informacje znajdziesz przy produktach.

Więcej informacji na temat zawartych jest w charakterystykach produktów. Produkty.

REGULATOR CIŚNIENIA GAZU

Na rzecz maksymalnego bezpieczeństwa

Zadaniem regulatorów ciśnienia gazu jest redukcja ciśnienia wylotowego z instalacji gazowej do zadanej stałej wartości. Produkty GWF spełniają najwyższe wymagania bezpieczeństwa i imponują jakością zarówno w obszarze niskiego, jak i średniego i wysokiego ciśnienia.

Więcej informacji na temat zawartych jest w charakterystykach produktów.
Produkty.

PRZELICZNIKI PRZEPŁYWU

PRZELICZNIKI PRZEPŁYWU

Zadaniem przelicznika przepływu jest przeliczenie objętości gazu mierzonej w stanie roboczym na stan normatywny, względnie odpowiadającą mu energię. Służą one do kompensacji fizycznych właściwości gazów, tak zwanego ilościowego przeliczenia stanu. Wszystkie produkty Honeywell mają odpowiednie dopuszczenia umożliwiające ich użycie do rozliczeń.

Dalsze szczegółowe informacje znajdziesz przy produktach. Produkty.

TECHNOLOGIA WARTOŚCI OPAŁOWEJ

Dokładny pomiar wartości opałowej

Krótko mówiąc, wartość opałowa odpowiada ilości ciepła uwalnianego podczas spalania gazów. Coraz ważniejsze stają się pomiary wartości opałowej i dokładne określenie zawartości substancji w gazie. Oferowane przez nas produkty Honeywell spełniają wszelkie niezbędne wymagania odnośnie do wzorcowania i dopuszczeń technicznych.

Dalsze szczegółowe informacje znajdziesz przy produktach.Produkty.

WODA

Woda - cenne dobro w ruchu.

Woda zyskuje na całym świecie coraz większe znaczenie, dlatego tym bardziej należy poświęcać jej więcej uwagi. Troszczymy się, aby ludzie mogli korzystać z niej w sposób gospodarny.

Firma GWF oferuje szeroką gamę produktów dla instalacji wodociągowych. Oprócz zwykłych wodomierzy domowych obejmuje to również urządzenia pomiarowe do punktów pomiaru z wodomierzami dużymi.

DOMOWY WODOMIERZ

Długotrwale stabilne domowe liczniki wody

W obszarze wodomierzy domowych firma GWF oferuje stabilny przez długi okres wodomierz wielostrumieniowy MTK z opcjonalnym nadajnikiem impulsów do sterowania procesem. Centralny odczyt danych z wodomierzy jest poza tym możliwy przy użyciu MTKcoder® MP wyposażonego w sprawdzoną, międzyoperacyjną i zestandaryzowaną technologię GWFcoder®.
Ofertę uzupełnia statyczny wodomierz iPERL do użytku w gospodarstwach domowych.

Dalsze szczegółowe informacje znajdziesz przy produktach. Produkty.

WODOMIERZ O DUŻEJ ŚREDNICY

Kompleksowa oferta wodomierzy dużych

W zakresie wodomierzy dużych firma GWF oferuje wodomierze typu Woltman i sprzężone dla różnych zakresów przepływu i profili obciążeń. Do pomiaru wymagających mediów są do dyspozycji także statyczne urządzenia pomiarowe. Szeroki asortyment wodomierzy dużych uzupełniają dwa różne liczniki do hydrantów.

Dalsze szczegółowe informacje znajdziesz przy produktach. Produkty.

Możliwy szeroki zakres zastosowań

GWF jest liderem innowacyjnych technologii, produktów i rozwiązań dla opomiarowania przepływu. Mierzymy wszędzie: w rzekach, kanałach, rurach częściowo wypełnionych i przewodach ciśnieniowych.

Produkty i Usługi Zachęcamy do zapoznania się z naszymi produktami i usługami w zakresie akustycznego pomiaru przepływu.

ELEKTRYCZNOŚĆ

Bodziec dla gospodarstw domowych i przemysłu.

Firma GWF oferuje szeroką gamę produktów do realizacji projektów inteligentnego opomiarowania Smart Metering. Obejmuje ona liczniki energii elektrycznej firmy ISKRAEMECO dla gospodarstw domowych wyposażone we wszystkie popularne technologie komunikacyjne, takie jak PLC G3 (standard IDIS), Ethernet, komórkowe LTE i NarrowBand-IoT/LTE-M. Asortyment przeznaczony do energii elektrycznej uzupełniają liczniki przemysłowe i precyzyjne, które mogą być używane przez dostawców energii na wszystkich poziomach sieci. Ponadto oferujemy szeroką gamę akcesoriów i odpowiednie oprogramowanie do obsługi liczników. Wszystkie urządzenia są zgodne z obowiązującymi normami DIN i IEC oraz spełniają wysokie wymagania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych.

DO POBRANIA
LICZNIKI SMART METER

Iskraemeco jako partner

Najnowsza generacja inteligentnych liczników Iskraemeco AM550 oparta jest na innowacyjnej platformie umożliwiającej w prosty sposób podłączenie nowych zaawansowanych funkcji do sieci Smart. Produkt jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych oraz przez odbiorców komercyjnych średniej wielkości.

Dalsze szczegółowe informacje znajdziesz przy produktach. Produkty.

PRZEMYSŁOWE I PRECYZYJNE LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Asortyment z nowymi licznikami

W sektorze przemysłowym i handlowym stawia się licznikom w dzisiejszych czasach wysokie wymagania obejmujące szerokie spektrum zastosowań. Z tej przyczyny firma GWF posiada w swojej ofercie wysokiej jakości przemysłowe liczniki energii elektrycznej, które również w przyszłości będą spełniać te wymagania.

Dalsze szczegółowe informacje znajdziesz przy produktach. Produkty.

ZACISKI PODŁĄCZENIOWE LICZNIKÓW

System podłączania liczników energii elektrycznej Smart Meter bez przerw w napięciu podczas wymiany liczników

Dzięki systemowi podłączania liczników Smart Meter wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania Smart Metering może być jeszcze wydajniejsze. Umożliwia wymianę licznika Smart Meter bez przerw w napięciu zasilania. Oznacza to, że instalacja elektryczna klienta nie musi być wyłączana podczas wymiany licznika.

Przemyślany system! Bezpieczny, wypróbowany i energooszczędny.

Dalsze szczegółowe informacje znajdziesz przy produktach. Produkty.

DO POBRANIA
CIEPŁO PRZESYŁANE NA ODLEGŁOŚĆ

Systemy licznikowe do ciepła przesyłanego na odległość.

Dla dokładnego rozliczania klienta końcowego przez dostawcę energii konieczne jest, aby koszty energii były rejestrowane przy użyciu produktów wysokiej jakości. Firma GWF dostarcza niezbędne do tego celu ciepłomierze, a także systemowe know-how dotyczące systemów odczytowych.

DO POBRANIA
SKRZYDEŁKOWY CIEPŁOMIERZ

Precyzyjne skrzydełkowe cieplomierze

„Sprawdzona technika pomiarowa w połączeniu z wysokiej jakości częściami składowymi stanowią przesłankę poprawnej rejestracji zużycia energii. Firma GWF oferuje szeroką gamę skrzydełkowych ciepłomierzy do zastosowań w sektorze ciepła przesyłanego na odległość.

Dalsze szczegółowe informacje znajdziesz przy produktach.” Produkty.

ULTRADŹWIĘKOWE CIEPŁOMIERZE

Ultradźwiękowe ciepłomierze o dużej dokładności pomiaru

Ultradźwiękowe ciepłomierze charakteryzują się dużym zakresem pomiarowym połączonym z wysoką dokładnością pomiaru, szczególnie w przypadku dostaw ciepła przesyłanego na odległość. Ponadto urządzenia te są praktycznie bezobsługowe i wykazują niewielkie straty ciśnienia.

Dalsze szczegółowe informacje znajdziesz przy produktach. Produkty.

ODCZYT AUTOMATYCZNY

Dane dotyczące zużycia dostarczane „do ręki”.

GWF jest w Szwajcarii wiodącą firmą w zakresie gromadzenia danych dotyczących zużycia wody, energii elektrycznej, ciepła i gazu. Do mobilnego odczytu liczników, sieci IoT (internetu rzeczy) Smart City i inteligentnych systemów opomiarowania Smart Metering firma GWF oferuje szeroką gamę rozwiązań przystosowanych do migracji i interoperacyjnych.

ODCZYT MOBILNY

Mobilny i wydajny odczyt liczników

Mobilny odczyt liczników odbywa się bez konieczności dostępu do obiektu. Liczniki są odczytywane przy zewnętrznej ściany budynku lub drogą radiową w trybie „drive-by” z jadącego samochodu. Dzięki technologii radiowej „drive-by” firmy GWF odczyt kilkuset liczników zajmuje zaledwie 30 minut.

Dalsze szczegółowe informacje znajdziesz przy produktach. Produkty.

1. ODCZYT RADIOWY

Liczniki gazu, wody i ciepła można wygodnie odczytać przejeżdżając w dowolnym momencie i bez konieczności dostępu do obiektu. W tym celu firma GWF oferuje różne moduły radiowe z odpowiednimi interfejsami. Moduły radiowe odczytywane jeszcze dzisiaj podczas przejazdu już jutro mogą zostać zintegrowane w całości z systemem Smart Metering lub w nim odczytywane. Inwestycja w punkt pomiarowy może być amortyzowana bezpośrednio przez model „drive-by” i zapewnia bezpieczeństwo inwestycji dla inteligentnego opomiarowania Smart Metering.

2. ODCZYT NAŚCIENNY

Do urządzeń pomiarowych z liczydłem GWFcoder® firma GWF oferuje interfejsy indukcyjne lub CL do zdalnego odczytu. Są one instalowane na zewnętrznej ścianie budynku. Dzięki głowicy CAB-05 do odczytu licznika w technologii bluetooth i tabletowi MEx liczniki są odczytywane bez konieczności dostępu do budynku.

3. MEx MOBILE EXCHANGE

 • Odczyt różnych liczników wspierany przez mapy GIS: Zoptymalizowany odczyt liczników i przegląd
 • Pełna integracja z istniejącym środowiskiem informatycznym: Bezpośredni transfer danych do systemu rozliczeniowego – nie jest konieczny ręczny transfer danych
 • Automatyczna kontrola zużycia (kontrola wiarygodności) bezpośrednio przy odczycie: Odchylenia można wyjaśnić na miejscu.

Zastosowanie:

 • Odczyt „manualny„ i odczyt radiowy „drive-by” liczników wody, gazu i ciepła.
 • Do odczytu mobilnego trudno dostępnych punktów pomiarowych, np. w studzienkach, odczyt wspierany kartą
 • Zintegrowany proces wymiany liczników w terenie. Numer i stan licznika przesyłane są bezpośrednio do właściwej placówki.
DO POBRANIA
ZDALNY ODCZYT LICZNIKÓW

Zdalny odczyt liczników ze zgodnym przesyłem danych

Firma GWF oferuje zdalny odczyt liczników dla dużych punktów pomiaru wody i gazu, a także łączone odczyty przy użyciu przemysłowych liczników energii elektrycznej. Przesył danych jest zgodny z różnymi modułami komunikacyjnymi i interfejsowymi systemów zdalnego odczytu liczników.

Dalsze szczegółowe informacje znajdziesz przy produktach. Produkty.

INTELIGENTNE OPOMIAROWANIE SMART METERING

Inteligentne opomiarowanie Smart Metering dla energii elektrycznej, wody, gazu i ciepła

GWF jest wiodącą firmą w dziedzinie inteligentnego opomiarowania Smart Metering przy odczycie liczników wody i gazu. Dostępnych jest szereg przystosowanych do migracji i interoperacyjnych rozwiązań dla międzysektorowego inteligentnego opomiarowania (Smart Metering) zużycia energii elektrycznej, wody, gazu i ciepła.

Dalsze szczegółowe informacje na temat rozwiązań inteligentnego opomiarowania Smart Metering znajdziesz przy produktach. Produkty.

DO POBRANIA
SMART CITY (INTELIGENTNE MIASTO)

Całą Twoją energię gromadzimy w Smart City.

Clevere Lösungen von GWF ermöglichen den Städten und Kommunen den Umgang mit wertvollen Ressourcen effizienter zu gestalten.

Die präzise Messung von Strom, Gas, Wasser und Wärme liefert die Basis für eine intelligente Steuerung des Verbrauchs von Energien in einer Smart City.

Inteligentne rozwiązania firmy GWF umożliwiają miastom i gminom wydajniejsze gospodarowanie cennymi zasobami.

Precyzyjny pomiar energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła stanowi podstawę inteligentnego sterowania zużyciem energii w Smart City.

Nasze rozwiązania opieramy o nowoczesne technologie internetu rzeczy (IoT) oraz istniejące składniki infrastruktury komunikacyjnej, takie jak sieci światłowodowe i sieci LPN.

Firma GWF wspiera urbanistów i przedsiębiorstwa komunalne w kształtowaniu energooszczędnych rozwiązań począwszy od pomysłu aż do eksploatacji.

DO POBRANIA
GWF Logo