Technika budowlana - GWF

PRZEMYSŁ: Technika budowlana

Pewność danych pomiarowych GWF o wartościach zużycia jest podstawą wielu aplikacji kontrolnych i rozliczeniowych w technice budowlanej. Produkty i systemy spełniają najwyższe wymagania w zakresie jakości i trwałości, bezpieczeństwa i dokładności pomiarów oraz wyznaczają nowe standardy w zarządzaniu danymi pomiarowymi.

GWF oferuje również szeroki zakres usług, w tym szkolenia i wsparcie, a także rozruch i przeglądy.

Chris Bold, Kierownik Sprzedaży Międzynarodowej w GWF MessSysteme AG

USŁUGI: USŁUGI OD A-Z

Doświadczona kadra GWF przywiązuje dużą wagę do najwyższej jakości. To twierdzenie znajduje odzwierciedlenie we wszystkich usługach – od konfiguracji systemu, przez szkolenia, gromadzenie, przetwarzanie i ocenę danych, aż po finansowanie.

GWF wynajmuje również urządzenia pomiarowe i elementy systemu niezbędne do zdalnego odczytu i przechowywania danych. Ponadto dział obsługi klienta GWF oferuje doradztwo, uruchomienie, przeglądy i wymianę urządzeń, usługę odbioru i rekalibracji.

Uruchomienie

Konserwacja i serwis

Kalibracja i ustawienia

Wymiana urządzenia

Branża i procesy

DORADZTWODORADZTWO JAKO KLUCZOWA USŁUGA

Doradztwo i wsparcie są podstawą kompleksowej oferty usług GWF. Personel wsparcia technicznego pomaga klientom we wszystkich pytaniach dotyczących przyrządów pomiarowych i związanej z nimi technologii systemowej, a także we wszystkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i oceny danych pomiarowych.

Pomoc techniczna

Zadzwoń:
T +48 696 19 71 01

Wyślij e-mail:
pomoc.techniczna@gwf-group.pl

WODA: CENNY ZASÓB

Woda jako zasób ma ogromne znaczenie na całym świecie. GWF gwarantuje, że ludzie mogą z niego korzystać oszczędnie.

GWF oferuje szeroką gamę produktów do zaopatrzenia w wodę. Oprócz zwykłych wodomierzy domowych obejmuje to również wodomierze przemysłowe mechaniczne i ultradźwiękowe.

Woda: WIĘCEJ

ŚCIEKI: KONTROLA I MONITOROWANIE PROCESÓW

Kontrola i oczyszczanie ścieków ma kluczowe znaczenie, gdyż zawierają one różne substancje organiczne, które muszą być usunięte, zanim woda zostanie odprowadzona z powrotem do środowiska. Potrzebne są tutaj zaawansowane systemy, aby ścieki trafiały we właściwe miejsce we właściwym czasie i chroniły ekosystemy. Systemy te są niezwykle złożone i obejmują m.in. kanały odprowadzające ścieki, oczyszczalnie i zbiorniki przelewowe. GWF oferuje rozwiązania do pomiaru przepływu we wszystkich obszarach oczyszczalni ścieków na całym świecie.

Więcej informacji można znaleźć w produktach.

POMIAR CIEPŁA / ZIMNAROZLICZENIA POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ

Sercem kontroli i rozliczenia w sektorze ciepłowniczym jest zbieranie danych o zużyciu za pomocą ciepłomierzy.

Oprócz szerokiej gamy ciepłomierzy i przetworników przepływu, GWF oferuje również rozwiązania systemowe do komunikacji danych, takie jak systemy M-Bus. Ponadto GWF oferuje usługi, takie jak wdrożenia i przeglądy.

POMIAR CIEPŁA / ZIMNAWIĘCEJ

SMART CITY: GWF ŁĄCZY WSZYSTKIE MEDIA W INTELIGENTNYM MIEŚCIE

Inteligentne rozwiązania GWF umożliwiają miastom i gminom efektywniejsze wykorzystanie zasobów.

Precyzyjny pomiar energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła stanowi podstawę inteligentnej kontroli zużycia energii w nowoczesnym mieście. Rozwiązania GWF opierają się na najnowszych technologiach IoT i wykorzystują istniejącą infrastrukturę komunikacyjną, taką jak sieci światłowodowe i sieci LPN.

GWF wspiera urbanistów i zakłady komunalne w projektowaniu energooszczędnych rozwiązań od pomysłu do wdrożenia.

Urs Imholz, Dyrektor Zarządzający w GWF MessSysteme AG

PROŚBA o kontakt

Czekamy na KONTAKT z Tobą