Przemysł i procesy - GWF

PRZEMYSŁ: Przemysł i procesy

Optymalizacja Procesów: Dzięki prawidłowej optymalizacji różnych procesów i innowacyjnym systemom pomiarowym udaje się uzyskać produkcyjne korzyści dotyczące wydajności. Opierając się na naszej kompetencji i naszych niezawodnych partnerach dążymy do lepszej przyszłości w obszarze zaopatrzenia w energię i wodę. Stwarzamy dla naszych klientów korzyści i oferujemy im przyszłościowe oraz trwałe rozwiązania pomiarowe.

Markus Neuhaus, Dyrektor ds. Sprzedaży Międzynarodowej w GWF MessSysteme AG

DORADZTWODORADZTWO JAKO KLUCZOWA USŁUGA

Doradztwo i wsparcie są podstawą kompleksowej oferty usług GWF. Personel wsparcia technicznego pomaga klientom we wszystkich pytaniach dotyczących przyrządów pomiarowych i związanej z nimi technologii systemowej, a także we wszystkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i oceny danych pomiarowych.

Pomoc techniczna

Zadzwoń:
T +48 696 19 71 01

Wyślij e-mail:
pomoc.techniczna@gwf-group.pl

WODA: CENNY ZASÓB

Woda jako zasób ma ogromne znaczenie na całym świecie. GWF gwarantuje, że ludzie mogą z niego korzystać oszczędnie.

GWF oferuje szeroką gamę produktów do zaopatrzenia w wodę. Oprócz zwykłych wodomierzy domowych obejmuje to również wodomierze przemysłowe mechaniczne i ultradźwiękowe.

Andrew Longden, Doradca Zarządu ds. Sprzedaży Międzynarodowej w GWF MessSysteme AG

Woda: WIĘCEJ

ŚCIEKI: KONTROLA I MONITOROWANIE PROCESÓW

Kontrola i oczyszczanie ścieków ma kluczowe znaczenie, gdyż zawierają one różne substancje organiczne, które muszą być usunięte, zanim woda zostanie odprowadzona z powrotem do środowiska. Potrzebne są tutaj zaawansowane systemy, aby ścieki trafiały we właściwe miejsce we właściwym czasie i chroniły ekosystemy. Systemy te są niezwykle złożone i obejmują m.in. kanały odprowadzające ścieki, oczyszczalnie i zbiorniki przelewowe. GWF oferuje rozwiązania do pomiaru przepływu we wszystkich obszarach oczyszczalni ścieków na całym świecie.

Więcej informacji można znaleźć w produktach.

SMART CITY: GWF ŁĄCZY WSZYSTKIE MEDIA W INTELIGENTNYM MIEŚCIE

Inteligentne rozwiązania GWF umożliwiają miastom i gminom efektywniejsze wykorzystanie zasobów.

Precyzyjny pomiar energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła stanowi podstawę inteligentnej kontroli zużycia energii w nowoczesnym mieście. Rozwiązania GWF opierają się na najnowszych technologiach IoT i wykorzystują istniejącą infrastrukturę komunikacyjną, taką jak sieci światłowodowe i sieci LPN.

GWF wspiera urbanistów i zakłady komunalne w projektowaniu energooszczędnych rozwiązań od pomysłu do wdrożenia.

Urs Imholz, Dyrektor Zarządzający w GWF MessSysteme AG

PROŚBA o kontakt

Czekamy na KONTAKT z Tobą