Innowacja - GWF

Innowacja: Inwestycja w innowację

GWF dokonuje ukierunkowanych inwestycji w obiecujące nowe technologie, produkty i modele biznesowe. Szwajcarski producent rozumie i wyznacza trendy technologiczne oraz dostosowuje swój rozwój do stale zmieniających się wymagań swoich klientów. Czyniąc to, GWF w pełni polega na możliwościach cyfryzacji.

SONICO® EDGE: PO PROSTU DOSKONAŁA – NOWA TECHNOLOGIA 4D®

SONICO® EDGE został opracowany do bardzo precyzyjnego pomiaru przepływu wody pitnej, przemysłowej i użytkowej. Jego budowa jest modułowa i elastyczna pod względem konstrukcji mechanicznej i komunikacji. SONICO® EDGE jest wyposażony w najnowszą technologię GWF 4D®.

SONICO® EDGE:WIĘCEJ

TECHNOLOGIA 4D®NASZA KOSMICZNA NAUKA

W ostatnich latach zespół ekspertów GWF opracował szereg patentów i wniosków patentowych, które doprowadziły do powstania unikalnej technologii GWF 4D®.

W oparciu o akustykę odwracania czasu firma GWF opracowała unikalną metodologię przetwarzania i korygowania sygnałów ultradźwiękowych. Struktura sygnału działa w „plastrach” i obejmuje w ten sposób cały kanał przepływu. Ponadto zamiast korzystać z obszernych i czułych tabel korekcyjnych stosujemy własne algorytmy korekcyjne oparte na fizycznym profilu przepływu. Poprawia to stabilność pomiaru i powtarzalność wyników nawet w niesprzyjających warunkach.

Wdrożenie naszego rozwiązania technologii 4D® umożliwia optymalizację generowanego sygnału i przetwarzania danych pomiarowych. Ponadto stosunek sygnału do szumu jest zmaksymalizowany dzięki zastosowanemu opatentowanemu procesowi, który gwarantuje wysoką wydajność.

Nasze wyjątkowe podejście do obsługi przepływomierza i integracji produktu umożliwia jego długotrwałe stosowanie. Ogólna konstrukcja mechaniczna jest również przełomowa: seria SONICO® została zaprojektowana na ponad 20-letni okres użytkowania. Monolityczna konstrukcja komory bez zagłębień wykorzystująca zabudowane czujniki oferuje wyraźne zalety w każdych warunkach przepływu i montażu. Wreszcie, wybór materiałów na wstawę, obudowę i inne części mechaniczne spełniają najwyższe standardy.

GWF posiada bogate doświadczenie w zakresie przesyłu danych i integracji urządzeń z systemami do fakturowania, zarządzania siecią i sterowania procesami. Coraz szybciej zmieniające się standardy, protokoły i moduły wymagają najwyższej elastyczności. Produkty GWF są w pełni modułowe i oferują otwarte i elastyczne interfejsy do integracji systemów.

TECHNOLOGIA ENCODER:NASZE KOMPETENCJE – TWOJA KORZYŚĆ

W przypadku pomiarów gazu i wody system GWFcoder® w pełni wykorzystuje swoje zalety. Aby zapewnić niezawodność systemu, GWF opiera się na technologiach, takich jak diody LED i wysokowydajne mikroprocesory najnowszej generacji.

GWFcoder®:WIĘCEJ

INTELIGENTNY POMIAR
:NIEZAWODNA TECHNOLOGIA INTELIGENTNEGO POMIARU

GWF jest wiodącą firmą w dziedzinie inteligentnego opomiarowania wodomierzy i ciepłomierzy. Dostępna jest szeroka gama migrujących i międzyoperacyjnych rozwiązań dla międzysektorowych inteligentnych pomiarów energii elektrycznej, wody, gazu i ciepła.

PROŚBA o kontakt

Czekamy na KONTAKT z Tobą