Witamy w GWF.
DOWNLOADS
Broszura wizerunkowa GWF
Wizja

Innowacyjne systemy pomiarowe dla cennych zasobów.

Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych zaczyna się od wiedzy o ich zużyciu. W świecie trapionym coraz większymi problemami z zasobami naturalnymi my jako GWF naszym codziennym działaniem pozwalamy odczuć różnicę. Dzięki naszym produktom i usługom pokazujemy naszym klientom i konsumentom dokładnie, gdzie i w jaki sposób są one zużywane. Stawiamy przy tym na sprawdzone technologie i innowacje.

Historia

Rok 2019 wieńczy 120 lat naszych sukcesów.

Firma GWF MessSysteme AG, założona pierwotnie jako oddział berlińskiej firmy Elster Gasapparate w Lucernie, przechodząc ciągłe przeobrażenia i idąc własną ścieżką rozwoju wprowadzała nowości do oferty i zdobywała rynki także poza granicami Szwajcarii. Zobacz naszą drogę transformacji od zwykłego wytwórcy produktów do dostawcy kompleksowych usług energetycznych.

DO POBRANIA
Organizacja

Poznaj lepiej GWF.

GWF MessSysteme AG jest w Szwajcarii wiodącą firmą w branży opomiarowania i rejestracji danych zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i ciepła. Oferuje klientom rozwiązania systemowe wyznaczające trendy w zakresie odczytu, komunikacji i zarządzania danymi pomiarowymi.

GWF to szwajcarska rodzinna firma zatrudniająca ponad 200 pracowników i szczycąca się historią sukcesu przekraczającą 120 lat. Z uznanego producenta urządzeń pomiarowych staliśmy się kompetentnym i innowacyjnym partnerem w zakresie systemów pomiarowych i zarządzania danymi z liczników.

DO POBRANIA
Kultura

Wspólnie w GWF.

swiss.smart.simple. – W taki sposób klienci, partnerzy i pracownicy widzą GWF. Naszą ambicją jest bycie kompetentnym i niezawodnym partnerem stawiającym na jakość i zapewniającym osiąganie zamierzonych doskonałych efektów działania. Przy tym bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność korporacyjną i promujemy innowacje. Zawsze z naciskiem na dalszą doskonalenie się. Dotyczy to zarówno całej organizacji jak i każdej osoby spośród pracowników. A co ponadto, praca z nami jako zespołem jest łatwa i wydajna, dlatego że maksymalnie koncentrujemy się na znajdowaniu rozwiązań i podchodzimy do naszych zadań z inicjatywą i dużą radością.

Zarządzanie jakością

W GWF jakość jest naszym sensem istnienia.

Całe przedsiębiorstwo posiada certyfikaty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 oraz ISO 45001:2018. GWF prowadzi akredytowane laboratorium wzorcowania i kalibracji zgodnie w oparciu o normę ISO 17025:2018. Nasze portfolio produktów obejmuje urządzenia i systemy stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2014/34/UE odnoszącą się do urządzeń i systemów ochronnych system zarządzania został poddany audytowi i certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 80079-34:2012 pod kątem ich użytkowania w atmosferze wybuchowej.

DO POBRANIA
Zrównoważony rozwój

Dbamy o środowisko naturalne.

GWF zapewnia niezbędne środki i struktury służące ciągłej poprawie efektywności środowiskowej. Promujemy przy tym wśród naszych pracowników świadomość ekologiczną i wiedzę o środowisku. Informujemy otwarcie i motywujemy do działania w sposób przyjazny dla środowiska.

Unikamy powstawania odpadów i emisji, zmniejszamy ich ilość i prowadzimy odzyskiwanie surowców wtórnych. Otwarcie informujemy o zgodności naszych produktów ze środowiskiem i angażujemy się w dialog z władzami i zainteresowanymi grupami.

Stowarzyszenia

Członkostwa, w które się angażujemy.

Nie trzeba dodawać, że angażujemy się w działalność stowarzyszeń i politykę, mając na celu poprawę warunków działania naszej branży, wzrost atrakcyjności i długoterminowe zapewnienie miejsc pracy.

International partners

GWF Logo